|
en-UStr-TR
en-UStr-TR
Ara

İSKEP

İstihdam için Koordinasyon ve Eğitim Teknik Destek Projesi (İSKEP) Avrupa Birliği – Türkiye mali işbirliği kapsamında yürütülen İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı’nın (İKG OP) “Sosyal İçerme” önceliği çerçevesinde Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından hazırlanmıştır. 

Proje kapsamında 12 belediye ile işbirliği yapılarak, ilgili illerde yaşayan dezavantajlı kişilerin iş gücüne erişimini engelleyen sorunların belirlenmesine ve giderilmesine, dezavantajlı kişi ve grupların kayıt altına alınmasına,  söz konusu kişiler için sağlanan istihdam ve sosyal koruma hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler yürütülmesi planlanmıştır.

Bu kapsamda proje aktiviteleri ile engelli vatandaşlar, yoksullar ve yoksulluk sınırı altında olan kişiler, roman vatandaşlar, uyuşturucu bağımlıları, aile içi şiddet mağduru kadınlar, çalışan çocukların ebeveynleri ve eski hükümlü ve tutukluların istihdamına katkı sağlanması hedeflenmektedir. 

Devamı...

Güncel Haberler

Sosyal Medya