|
en-UStr-TR
en-UStr-TR
Ara

Haberler

İSKEP Kapanış Basın Toplantısı

İSKEP Kapanış Basın Toplantısı

7 Kasım 2016 Pazartesi

İSKEP kapanış basın toplantısı 7 Kasım 2016 tarihinde Grand Ankara Oteli’nde gerçekleştirildi. Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Cevdet Sökmen, AB Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı Virve Vimpari ve İSKEP Takım Lideri Paulo Pedroso’nun katılımıyla gerçekleşen toplantıda İSKEP’in Türkiye’de sosyal içermeye sağladığı katkılar, proje çıktıları eşliğinde basınla paylaşıldı.

 

Toplantının açılış konuşmasını yapan TBB Genel Sekreter Yardımcısı Cevdet Sökmen, Türkiye’de sosyal içermenin gelişimine katkı sunmak, toplumun tüm kesimlerini kapsayacak bir iş gücü piyasası oluşturulmasına destek sağlamak amacıyla oluşturulan İSKEP kapsamında sadece proje hedef kitlesi olan dezavantajlı vatandaşlara yönelik faaliyetlerle kısıtlı kalınmadığının altını çizdi. Sökmen “Ön yargıları kırma amacıyla 20 bin vatandaşımıza farkındalık faaliyetleri ile ulaşıldı, girişimcilik kursları ile 291 kişi eğitim aldı, 36 kişi kendi işini kurdu, 7 binin üzerinde vatandaşımıza bireysel ve grup danışmanlığı hizmeti sağlandı” dedi.

 

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, Dünya Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Örgütü, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Birliği, Avrasya Strateji Örgütü ve Ankara Üniversitesi ile tematik ortaklık kurularak 17-18 Mayıs 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen Sosyal İçerme Zirvesi’nde imzalanan deklerasyonun tüm yerel yönetimlere rehber oluşturduğuna dikkat çeken Sökmen, “Projemiz yerel bir projeden uluslar arası bir politika belgesine dönüşmüştür” diye konuştu.

 

AB Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı Virve Vimpari  toplantıda yaptığı konuşmada istihdam politikaları için belediyeler politikalar ve hizmetlerin önemini vurgulayarak “İSKEP Projesinde 12 pilot belediyeyle birlikte çalışmaktan memnunuz. Proje kapsamında geliştirilen Sosyal Destek ve Rehberlik Birimlerinin çok faydalı olduğuna inanıyor ve  bu çalışmanın devamının gelmesini istiyoruz” dedi. Farkılıklara sahip olmanın bir avantaj olduğunu belirten Vimpari sosyal içermenin önündeki asıl engelin zihnimizdeki engeller olduğunu söyledi. 

 

İSKEP takım lideri Paulo Pedroso ise 10 ilde bulunan 12 belediye[1] ile işbirliğiyle yürütülen Projenin 27 aylık uygulama süresi boyunca her belediye bünyesinde dezavantajlı bireylere hizmet sağlanmasına ilişkin bir birim oluşturulması, dezavantajlı bireylerin istihdam edilebilirliğinin artırılması ve yerel hizmet sağlayıcılar, karar alıcılar ve vatandaşlarda, dezavantajlı bireylerin sosyal içermesine ilişkin farkındalığın artırılması alanlarında çalışmalar yürüttüğünü anlattı. Pedroso Proje kapsamında yürütülen faaliyetlerin ana sonuçları verdi:

 

 • 12 belediyede Sosyal Destek ve Rehberlik Birimleri kuruldu ve belediye personellerine 8000 saati aşkın süreyle eğitim verildi.

 • Dezavantajlı bireyler ve bu bireylere hizmet sağlayıcılar için bir veritabanı oluşturuldu. 7000’den fazla kişinin bu veritabanına kaydı yapıldı.

 • Pilot illerde bulunan yaklaşık 400 hizmet sağlayıcının dahil edildiği bir kurumsal servis sağlayıcı veritabanı geliştirildi ve faaliyete geçti.

 • 1000 dezavantajlı birey İŞKUR ve MEB teknik eğitim programlarına yönlendirilerek oryantasyonları sağlandı.

 • Kent düzeyinde daha etkili ve gerçekçi istihdam politikaları oluşturulabilmesi için 850’den fazla paydaşın ve işverenin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştaylar ve araştırmalar ile dezavantajlı bireylere yönelik yerel işgücü piyasası analizleri yapıldı ve ihtiyaç olan meslek alanları belirlendi.  

 • 12 pilot belediyedeki dezavantajlılığın düzeyi ve derinliği ile toplumda dezavantajlılığa yönelik algının anlaşılması için 2 saha araştırması yapıldı.

 • Projenin bireysel rehberlik ve grup danışmanlığı hizmetleri ile 7000’in üzerinde dezavantajlı bireye ulaşıldı.

 • 2000’ün üzerinde dezavantajlı birey yürütülen IT eğitimleri, mesleki eğitimler ve oryantasyon programlarıyla istihdama hazır hale geldiler.

 • 281 kişi girişimcilik eğitimlerinden faydalandı, 36’sı kendi işyerini açtı ve 78 kişiyi istihdam etti.

 • Proje kapsamında 358 kişi iş buldu.

 • Toplumsal önyargıların aşılması için düzenlenen etkinlikler ve kampanyalar 17.500’ün üzerinde kişiye ulaştı.

 • Yerel ve ulusal basında çıkan 3000’ü aşkın haber 13 milyonun üzerinde kişiye ulaştı.[1] Bursa, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Kayseri, Şanlıurfa, Trabzon, Van Büyükşehir Belediyeleri, Kars İl Belediyesi, ve Ankara Keçiören ve Altındağ, Bursa Yıldırım ve Mersin Toroslar ilçe belediyeleri

Yazdır